PENSIONATETS HISTORIA

Falu Gruva, Sveriges äldsta kända och mest betydelsefulla bergverk, styrdes med fast hand av bergsmästaren. Denne hade sin bostad vid gruvan ”Bergmästargården”, men begåvades även med ett lantställe på 1700-talet. 1748 byggdes en herrgård som lantegendom till ”Bergsmästarnes wid Stora Kopparberget bruk och nyttjande”. Herrgården kallades Samuelsdal efter bergsmästaren Samuel Trioli som innehade tjänsten 1730-1758.

Härefter bodde tidvis även hans efterträdare Pehr Hedenblad (1758-1788), Bernhard Berndtsson (1788-1794) och Anders Pihl (1794-1834) här revs den ursprungliga byggnaden och en ny herrgård uppfördes 1813-1817, den som finns idag. Därefter beboddes gården av Gustav Sebastian Tham (1835-1852) och Erik Bergman (1852-1868). Gården såldes av Bergslaget 1868 till officeren Hans Gustav Järta som bodde här till 1895 och under den tiden anlades en hjärtformad gräsmatta kring flaggstången för att troligtvis symbolisera familjen Järta.

Ett kuriosa på gården är prevetet som är ett herrgårdsdass med en nedre del för tjänstefolket och en övre, betydligt finare avdelning för herrskapet.

Rester av den en gång så ståtliga parken och trädgård finns kvar öster och söder om herrgården.

Herrgården byggdes sedemera om till pensionat, och förra ägarna, Samuelsdals Golfklubb, har använt pensionatet mestadels som klubbhus och festlokal.
KONTAKT
Samuelsdals Pensionat Samuelsdalsvägen 23 791 61 Falun 023-709 40 95